Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  2
Tổng số truy cập   :  17294
   

Linh Đạo Dòng 

Sống tha thiết với Đức Giêsu đến độ giống như Ngài trong mọi sự và giúp đỡ các tâm hồn, đó là ân sủng đặc biệt mà các anh em Dòng Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận. Đặc sủng này được thông truyền cách đặc biệt cho nhóm sáu người bạn đầu tiên tại Paris và những thế hệ nối tiếp của Dòng.

Nhóm bạn đầu tiên đã lãnh nhận đặc sủng tình yêu của Đức Kitô qua việc quy hướng lòng về Đức Kitô và các giáo huấn của Ngài trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1703. Riêng Cha Poullart de Places, ngài đã thấm đượm đặc sủng và tình yêu sâu thẳm của Đức Kitô qua những cuộc suy ngẫm và cầu nguyện mật thiết với Đức Kitô. Qua sự gặp gỡ tình yêu này, Cha Poullart đã quyết tâm bỏ đi sự kế thừa giàu có nơi cha mẹ. Ngài chọn một đời sống nghèo khó và khiết tịnh để phục vụ các thầy dự tu nghèo và giúp họ trở nên những nhà truyền giáo khắp mọi nơi.

Nhóm bạn đầu tiên đã quyết tâm sống và phục vụ các linh hồn nghèo, các linh hồn bị bỏ rơi và những nơi mà Giáo Hội gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng Tin Mừng.

Vì thế, trong nỗ lực canh tân chính bản thân và chuẩn bị tương lai, chúng ta cần một tinh thần nhẹ nhàng và sãn sàng để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần dìu dắt trong hành trình truyền giáo của nhà Dòng, một Dòng đã được thành lập trên 300 năm.

Tiêu Chuẩn               

Dòng Chúa Thánh Thần đang tuyển chọn các bạn trẻ muốn đi tu dòng.

Dòng có ít tiêu chuẩn như sau:

1. Bạn trẻ nam tuổi từ 20-26, có khát khao dấn thân trong đời sống dâng hiến

2. Có sức khoẻ, và tinh thần tốt

3. Đời sống cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa

4. Có bằng đại học, cao đẳng, hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

5. Biết ngoại ngữ, đặc biệt nói và viết tiếng Anh

6. Có một chút kinh nghiệm về đời sống phục vụ nơi nhà thờ hoặc ngoài xã hội

7. Chưa từng gia nhập tu hội nào trên 4 năm.

 

Liên Hệ: 0162.933.9582